Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Effects of shear stresses and rotary inertia on the stability and vibration of sandwich cylindrical shells with FGM core surrounded by elastic medium

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.