Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Factors related to diagnostic persistence of attention deficit/hyperactivity disorder in Turkish children and adolescents

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.