Görüntülemeler
Effects of shear stresses and rotary inertia on the stability and vibration of sandwich cylindrical shells with FGM core surrounded by elastic medium453
Anatomy of spinal nerves in the first Turkish illustrated anatomy handwritten textbook448
Seismic behavior of Concentrically steel braced frames and their use in strengthening of reinforced concrete frames by external application442
Dominant vortex structures in transverse jets418
Factors related to diagnostic persistence of attention deficit/hyperactivity disorder in Turkish children and adolescents414
Yapı tasarımında kurumlar arası iş prosesleri için bir IDM tabanlı birlikte çalışabilirlik (Interoperability) spesifikasyonu402
Williams-Beuren Syndrome with Mirror Movements383
Türkiye ekonomisinde 2003-2014 döneminde ekonomik büyüme işsizlik ve enflasyon ilişkisi347
Housing cycles in the UK: a historical and empirical investigation317
Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesi: uluslararası anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde bir inceleme288