Now showing items 1-1 of 1

    • ZARAR SİGORTALARINDA SİGORTACININ HALEFİYETİ 

      Esasen bir borçlar hukuku kurumu olan halefiyet TBK. m. 127 ile genel olarak düzenlenmiş ve her zaman üçlü hukuki ilişkilerin var olduğu durumlarda gündeme gelen bir hukuki kurumdur. Halefiyetin özünde, üçüncü kişinin asıl ...