Now showing items 1-1 of 1

    • Luebeck Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik- Güvenirliği 

      Uca, Özlem (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2016)
      Bu araştırmanın amacı, Kühnen ve arkadaşları tarafından geliştirilen İşlem Öncesi Düşünmeyi Kaydetme Ölçeğinin (Luebeck) Türkiye için geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılmasıdır. Bu ölçeğin temel kullanım amacı ...