Show simple item record

dc.contributor.authorSarıdiken, Mustafa
dc.date.accessioned2020-01-24T12:42:40Z
dc.date.available2020-01-24T12:42:40Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSarıdiken, M. (2014). Hükümlü ve tutukluların meslek edindirme faaliyetlerinin iş yaşamlarına etkisi: maltepe ceza infaz kurumları kampüsünde örnek çalışma. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-122en_US
dc.identifier.otherTez no: 458790
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1057
dc.description.abstractBu araştırma, ceza infaz kurumlarında bulunan ve denetimli serbestlikten faydalanan hükümlü ve tutukluların meslek edindirme faaliyetlerine ilişkin tutumlarını belirlemeyi ve katılımcıların demografik ve cezaevine ilişkin tanımlayıcı özelliklerine göre, meslek edindirme faaliyetlerine ilişkin tutumlarını incelemeyi amaçlamıştır. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formları; ceza infaz kurumlarında bulunan 266 hükümlü ve tutuklu ile denetimli serbestlikten faydalanan 196 hükümlü ve tutuklu olmak üzere toplam 462 kişiye uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 21.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, frekans, ortalama, standart sapma istatistiklerinin yanında, t testi, tek yönlü anova ve Tukey testlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklular, denetimli serbestlikten faydalananların meslek edindirme faaliyetlerine ilişkin ne olumlu ne olumsuz, orta düzeyde tutum geliştirdikleri belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca, katılımcıların bazı demografik ve cezaevine ilişkin tanımlayıcı özelliklerine göre, meslek edindirme faaliyetlerine ilişkin tutumlarında farklılaşmaların olduğu saptanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Kalyoncu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCezaevien_US
dc.subjectHükümlüen_US
dc.subjectTutukluen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectMeslek Edindirmeen_US
dc.titleHükümlü Ve Tutukluların Meslek Edindirme Faaliyetlerinin İş Yaşamlarına Etkisi: Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde Örnek Çalışmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record