Show simple item record

dc.contributor.authorÇütcü, İbrahim
dc.contributor.authorÖzdemir, Aydın
dc.contributor.authorErkan, Hayrettin
dc.date.accessioned2020-02-16T16:35:41Z
dc.date.available2020-02-16T16:35:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpjM01UZzFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1237
dc.description.abstractKüçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) dünya ve Türkiye piyasalarında üretimden istihdama kadar birçok makroekonomik değişkende önemli ağırlığa sahip olduğu bilinmektedir. Ekonomik yönden bu kadar önemli olan KOBİ'lerin ihracat açısından beklenen performansı gösteremediği görülmektedir. İhracat piyasalarında son yıllarda yaşanılan küresel rekabet, KOBİ'leri kapasite ve inovatif eksikliklerinden dolayı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada firmaların çeşitli demografik değişkenlerinin İhracat Sorunları Algısı Ölçeğinin alt boyutları olan Pazarla İlgili Genel Bilgilere, Yurtdışı Talep Koşullarına ve İhracat Maliyetine etkisi Çoklu Regresyon Analizi ile test edilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan hipotezler Gaziantep'te faaliyet gösteren ve ihracat yapan 112 KOBİ üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen bulgular firmaların demografik değişkenlerinin İhracat Sorunları Algısı Ölçeğinin alt boyutları üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadıren_US
dc.description.abstractIt is known that small and medium sized enterprises have a key importance in various macroeconomic variables from production to employment in the world and Turkish markets, It is seen that SMES, which are so important in terms of the economic view, can not display expected performance from the point of exports. Global competition in the export markets in recent years has been affecting SMES negatively due to their capacity and innovative deficiencies. In this study, the effects of various demographic variables of the firm on General Information About Market, Foreign Demand Conditions and Export Cost, which are the subscales of the Export Problems Perception Scale, were tested by Multiple Regression Analysis. Findings reveal that the demographic variables of the firms have an effect on the subscales of the Perception of Export Problems Scaleen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.titleKobi’lerin İhracat Piyasalarında Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Algıları: Gaziantep’teki Kobi’ler Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Perceptıons of Problems Encountered in Export Markets of Smes: A Research on Gazıantep's Smesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentHKÜ, 0- Bölüm Yoken_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue5en_US
dc.identifier.startpage2691en_US
dc.identifier.endpage2709en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record