Show simple item record

dc.contributor.authorRuhi, Ahmet Cemal
dc.date.accessioned2020-02-16T16:35:44Z
dc.date.available2020-02-16T16:35:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1306-9802
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVME1UUTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1270
dc.description.abstractYabancı ülke mahkemesinden alınan velâyet ile ilgili kararın Türkiye'de hüküm ifade edebilmesi, bu kararın Türkiye'de tenfiz edilmesine bağlıdır. Yabancı bir velâyet kararının Türkiye'de tenfiz edilebilmesi için Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 50. ve 54. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi gerekir.Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 50. Maddesi gereğince yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve kesinleşmiş bulunan bir karar olmalıdır.Kanunun 54. maddesindeki koşullar gereğince ise, karşılıklılık koşulunun gerçekleşmiş olması, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya ilamı veren mahkemenin aşırı yetki kullanmamış olması, hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması, savunma hakkına uyulmuş olması gerekir.en_US
dc.description.abstractIn order to the ruling given by a foreign court on child custody inure a provision in Turkey, it has to be approved by a court in Turkey. For the approval of a child custody ruling of a foreign court in Turkey, conditions in article 50. and 54 of International Private and Civil Procedure Act should be met.As required by conditions in article 50 of International Private and Civil Procedure Act, there should be a ruling given and concluded by a foreign country court on civil lawsuits.Moreover, according to the conditions in article 54 of the abovementioned Act, reciprocity condition should be realized, the ruling should be given on a subject which is not under Turkish Courts exclusive authority or the foreign court concluding it shouldn't exceed its authority, there isn't any explicit contradiction against the public order and it should be respected to the defense right.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleTürk Hukukunda Velayet ve Velayet ile İlgili Yabancı Mahkeme İlamlarının Tenfizien_US
dc.title.alternativeChild Custody in Turkish Law and Approval of Foreign Court Rulings on iten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTerazi Hukuk Dergisien_US
dc.contributor.departmentHKÜ, 0- Bölüm Yoken_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue90en_US
dc.identifier.startpage14en_US
dc.identifier.endpage38en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record