Show simple item record

dc.contributor.authorTunç, Hasan
dc.date.accessioned2020-02-16T16:35:52Z
dc.date.available2020-02-16T16:35:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1306-3839
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJeE1URTBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1345
dc.description.abstractBaşkanlık sistemi kuvvetler ayrılığına dayanır. Bu sistemde başkan veparlamento bağımsız olarak seçilirler. Başkanın ve parlamentonun görev süresisabittir. Ayrıca parlamento ve başkan birbirlerine karşı kullanabilecekleri yetkilere sahiptir. Bu yetkilerin toplamı kontrol ve dengeler sistemi olarak adlandırılır. Başkanlık sisteminin klasik örneği ABD olarak kabul edilmektedir. ÇünküABD dışında pek çok ülkede şeklen başkanlık sistemi olsa da kontrol ve dengeler sistemi açısından başkanlık sistemi olarak kabul edilemeyecek olan uygulamalar bulunmaktadır. Bu tür sistemlerin ana özelliği, sistemi domine eden başkanların olmasıdır. 2017’de Türkiye’de kabul edilen hükümet sistemi de bu tiphükümet sistemlerindendir. Türkiye’de Cumhurbaşkanı anayasal sistemde etkindir çünkü anayasal olarak sistemi domine edebileceği yetkileri bulunmaktadır. Bu yetkiler kararname yetkisi, önemli mevkiiler için atama yetkileri ve bütçe yetkisidir. Ayrıca eş zamanlı seçim uygulaması Cumhurbaşkanı’na istikrarlıbir TBMM desteği de sağlamaktadır.en_US
dc.description.abstractThe presidential system is based on separation of powers. In that system, president and parliament are elected independently. The terms of presidentand parliament are fixed. Additionally parliament and president have powerswhich they can use against each other. The sum of these powers are named aschecks and balances system. The core of the presidential system is accepted asUSA because a lot of country has a system that is formally presidential systembut in terms of checks and balances not, except USA. Main feature of thesesystems is that there are the presidents that are dominated the system. In 2017,Turkey has also adopted such a system. In Turkey, the president dominate thesystem because the president has powers to dominate the system constitutionally. These powers are decree power, appointment powers for important positions and budget powers. Additionally the practice of concurrent election provides the stable support of TBMM to the president.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.titleKARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU AÇISINDAN YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARININ OLUŞUMU VE YETKİLERİ KAPSAMINDA BAŞKANLIK SİSTEMİ VE TÜRKİYEen_US
dc.title.alternativeComparative Constitutional Law in terms of Executive and Legislative Powers under The Formation and Presidential System and Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.contributor.departmentHKÜ, 0- Bölüm Yoken_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage555en_US
dc.identifier.endpage602en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record