Show simple item record

dc.contributor.authorKoçak, Ahmet
dc.date.accessioned2020-02-17T11:58:35Z
dc.date.available2020-02-17T11:58:35Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationKoçak, A. (2016). Eğitim harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkileri: türkiye ve g8 ülkeleri üzerine bir uygulama. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-118en_US
dc.identifier.otherTez no: 454217
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1580
dc.description.abstractEğitim, tecrübesiz ve beceriden yoksun olan insanı, hem geleneksel ekonomi hem de modern ekonomi için gerekli olan becerilerle donatarak daha üretken bir beşeri sermayeye dönüştürmektedir. Bu nedenle eğitim, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerinin gerçekleşmesini ve bu büyümenin sürekliliğini sağlayan önemli bir değişkendir. Bu nedenle, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülke eğitim yatırımlarına milli gelirinin büyük bir kısmını kaynak ayırmaktadır. Bu amaçla eğitim ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki dünyanın gelişmiş sekiz ülkesi ve Türkiye üzerine incelenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, eğitimin ekonomiye etkisini belirleyebilmek için OECD veri ve raporları tablolaştırılarak yorumlanmıştır. Türkiye’nin GSYH'den eğitim için ayırdığı pay G8 ülkeleri verileriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’nin eğitim harcamalarının G8 ülke ortalamalarını yakalayamadığı belirlenmiştir. Değerlendirilen yıllarda ülke ekonomisinde yaşanan yüksek büyüme oranları sonucunda artan GSYH içerisinden eğitime ayrılan pay miktar olarak artsa da oransal olarak hala düşük düzeydedir. Çalışmada ayrıca Türkiye ekonomisi için sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve küresel rekabet gücünün arttırılması hususunda eğitim harcamalarının önemi vurgulamaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Kalyoncu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjecteğitim harcamalarıen_US
dc.subjectekonomik büyümeen_US
dc.subjectG8 ülkelerien_US
dc.titleEğitim Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Türkiye Ve G8 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKoçak, Ahmet
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record