Show simple item record

dc.contributor.authorŞener, Özge
dc.date.accessioned2020-02-19T06:43:14Z
dc.date.available2020-02-19T06:43:14Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationŞener, Ö. (2017). 3-6 yaş arası gelişim geriliği olan çocukların annelerinin suçluluk utanç düzeyleri ve yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-87en_US
dc.identifier.otherTez no: 466131
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1612
dc.description.abstractBu araştırmada, gelişim geriliği olan çocuklara sahip annelerin yaşam doyum düzeyleri ile suçluluk utanç düzeylerinin ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Adana ilinde yaşayan 3-6 yaş arası gelişim geriliği olan çocuğa sahip 121 anne ve sağlıklı çocuğa sahip 60 anne ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Sosyodemografik Bilgi Formu, Yaşam Doyum Ölçeği, Suçluluk ve Utanç Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; suçluluk ile utanç düzeyi arasında orta derecede pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (r=0.671, p<0.01). Suçluluk ile yaşam doyum düzeyi arasında ve utanç ile yaşam doyum düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Bunun yanında, annelerin yaşam doyum puanları (t=-12.628, p<0.01), suçluluk (t=7.838, p<0.01) ve utanç puanları (t=8.841, p<0.01) gelişim geriliği olan çocuğa sahip olup olmama durumuna göre anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. İleride daha büyük örneklemler ile araştırmanın tekrarlanması ve suçluluk utanç ve yaşam doyum düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının irdelenmesi önerilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Kalyoncu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectsuçluluken_US
dc.subjectutançen_US
dc.subjectyaşam doyumuen_US
dc.subjectgelişim geriliğien_US
dc.title3-6 Yaş Arası Gelişim Geriliği Olan Çocukların Annelerinin Suçluluk Utanç Düzeyleri Ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorŞener, Özge
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record