Show simple item record

dc.contributor.authorKılınç, Fikret
dc.date.accessioned2020-02-28T13:19:20Z
dc.date.available2020-02-28T13:19:20Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationKılınç, F. (2018). Hemşirelerde fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-64en_US
dc.identifier.otherTez No: 510332
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1742
dc.description.abstractBu çalışma, hemşirelerde fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmış tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma Haziran-Ekim 2017 tarihleri arasında, gerekli kurumsal izinler alınarak, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden 442 hemşire oluşturdu. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Uluslararası Fiziksel Aktivite Değerlendirme Anketi Kısa Formu”, “SF-36 Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizi, SPSS for Windows Version 21.00 paket programı kullanılarak Ki-kare testi, İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik Testi (t test) ve ANOVA testleri ile yapıldı. Hemşirelerin %48’inin fiziksel aktivite düzeyinin düşük, %19.9’unun fiziksel aktivite düzeyinin yeterli olduğu belirlendi. Erkek, bekar ve 20-30 yaş grubundaki hemşirelerin fiziksel aktivite düzeyinin daha yüksek ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulundu. Hemşirelerin yaşam kalitesi puan ortalamaları sırasıyla, fiziksel fonksiyon için 74.98±19.93, fiziksel fonksiyona bağlı rol kısıtlılığı için 70.99±37.93, bedensel ağrı için 64.02±20.01, genel sağlık için 56.54±15.62, mental sağlık için 64.48±16.24, emosyonel fonksiyona bağlı rol kısıtlılığı için 69.39±40.38, sosyal fonksiyon için 62.75±25.75 ve canlılık/enerji alt boyutu için 53.59±19.55 olarak bulundu. Yaş, cinsiyet, eğitim, medeni durum, beden kitle indeksi, kronik hastalık ve sürekli ilaç kullanma durumlarının yaşam kalitesinin alt boyutlarını etkileyen faktörler olduğu görüldü. Hemşirelerin fiziksel aktivite düzeyleri arttıkça yaşam kalitesinin tüm alt boyut puanlarının arttığı, emosyonel rol kısıtlılığı hariç tüm alt boyutlarda yaşam kalitesi ile fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görüldü. Sonuç olarak, fiziksel aktivitenin yaşam kalitesini arttırdığını, fiziksel aktivite düzeyi arttıkça yaşam kalitesinin de yükseldiği belirlendi.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Kalyoncu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiziksel aktiviteen_US
dc.subjectyaşam kalitesien_US
dc.subjecthemşireen_US
dc.titleHemşirelerde fiziksel aktivite düzeyi ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorKılınç, Fikret
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record