Show simple item record

dc.contributor.authorDoğan, Aslan
dc.date.accessioned2020-03-02T14:13:26Z
dc.date.available2020-03-02T14:13:26Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationDoğan, A. (2018). Koah’lı hastalarda planlı hemşirelik eğitiminin yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-91en_US
dc.identifier.otherTez No: 510580
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1752
dc.description.abstractBu çalışma, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan hastalarda planlı hemşirelik eğitiminin yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amacıyla müdahale-kontrol tasarım niteliğinde planlanmış ve yapılmıştır. Araştırma 20.05.2017-30.12.2017 tarihleri arasında Batman Bölge Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde, KOAH tanısıyla yatan ve araştırmaya dahil olma kriterlerine uyan 40 müdahale ve 40 kontrol grubu olmak üzere toplam 80 hasta ile yürütülmüştür. Müdahale ve kontrol grubuna ait veriler; tanıtıcı bilgi formu, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD), KOAH Değerlendirme Testi (CAT) ve St. George Solunum Anketi (SGRQ) kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler araştırmacı tarafından bilgisayar ortamında SPSS 24.0 (The Statistical Package for the Social Sciences- PC Version 24.0) programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Müdahale grubundaki hastalara anket formlarının, anksiyete ve yaşam kalitesi anketlerinin uygulanmasından sonra planlı hemşirelik eğitimi verilmiş ve anket formları tekrarlanmıştır. Kontrol grubundaki hastalara ise eğitim verilmemiştir. Toplanan veriler sonucunda; eğitim sonrası müdahale grubundaki hastaların HADdepresyon ve HAD-anksiyete puan ortalamasının arttığı ve istatistiksel olarak bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). Müdahale grubundaki hastaların CAT ve Solunum Sistemi Anketi tüm skorlarında puan ortalamalarının azaldığı ve müdahale grubunda eğitim öncesi değerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0,05). Kontrol grubunda bulunan hastaların kontrol sonrası HAD-anksiyete puan ortalamalarının azaldığı (p<0,05), HAD-depresyon puan ortalamalarının ise arttığı (p>00.5) saptanmıştır. Bulgular sonucunda; KOAH’lı hastalara uygulanan planlı hemşirelik eğitiminin yaşam kalitesinde iyileştirme sağladığı görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda KOAH’lı hastaların bakım ve yönetiminde hemşireler tarafından planlı hemşirelik eğitim programlarının uygulanması önerilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Kalyoncu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKOAHen_US
dc.subjectyaşam kalitesien_US
dc.subjectanksiyeteen_US
dc.subjectdepresyonen_US
dc.subjecteğitimen_US
dc.titleKoah’lı hastalarda planlı hemşirelik eğitiminin yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon üzerindeki etkisinin değerlendirilmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorDoğan, Aslan
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record