Show simple item record

dc.contributor.authorYıldız, Kamuran
dc.date.accessioned2020-03-09T14:08:58Z
dc.date.available2020-03-09T14:08:58Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationYıldız, K. (2018). Yükseköğretime kayıtlı öğrenci ailelerinin sosyo – ekonomik durumları: Şırnak Üniversitesi örneği. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-94en_US
dc.identifier.otherTez No: 533520
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1844
dc.description.abstractTürkiye’de ve dünyada yükseköğretimde okuyan öğrenci ailelerinin sosyo-ekonomik yapılarının akademik başarıları üzerinde etkili bir faktör olduğu, bu durumun eğitim sistemindeki eşitsizlikleri azaltmak ve kaliteyi artırmak için geliştirilecek kısa ve uzun dönem politikalar için veri sağlayabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmada yükseköğretimde okuyan öğrenci ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerini tespit etmek ve yükseköğretimde okuyan öğrencilerin harcamalarını ölçmek amaçlanmıştır. Çalışma, 2016/2017 öğretim yılı Şırnak Üniversitesi’nde öğrenim gören lisans ve ön lisans öğrencilerini kapsamaktadır. 2016/2017 eğitim-öğretim yılında Şırnak Üniversitesi’nde toplam 2696 öğrenci öğrenim görmektedir. Veri toplama aracı olarak geliştirilen anketle 276’sı lisans ve 321’i ön lisans olmak üzere toplam 597 öğrenciden veri alınmış ve analiz edilerek yorumlanmıştır. Çalışmada öğrencinin sosyoekonomik özellikleri olarak; anne-babanın eğitim durumu, kardeş sayısı, okuyan kardeş sayısı, ailenin geliri, mezun olduğu lise türü, üniversiteye girmeden önce almış olduğu eğitim desteği ve eğitim için ödemiş olduğu ücretlerdir. Çalışma sonucunda, Şırnak Üniversitesi’nde okuyan öğrenci ailelerinin sosyoekonomik düzeylerinin düşük olduğu, öğrencilerin üniversiteyi tercih nedenlerinin genel olarak istihdam edilebilme olasılığı ve gelecek kaygısı olduğu, öğrencilerin genel olarak istedikleri bölümde okumadığı söylenilebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Kalyoncu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectSosyo-Ekonomik Yapıen_US
dc.subjectYükseköğretimen_US
dc.titleYükseköğretime kayıtlı öğrenci ailelerinin sosyo – ekonomik durumları: Şırnak Üniversitesi örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorYıldız, Kamuran
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record