Show simple item record

dc.contributor.authorAvcı, Furkan Koray
dc.date.accessioned2020-03-26T09:30:47Z
dc.date.available2020-03-26T09:30:47Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationAvcı, F. K. (2019). Türk hukuku ve uluslararası sözleşmeler kapsamında karayoluyla yapılan yük taşımalarında taşıyıcının sorumsuzluk halleri. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-99en_US
dc.identifier.otherTez No: 591528
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/2030
dc.description.abstractKarayoluyla yapılan taşıma işlerinde içinde bulunduğumuz çağın gereklerine paralel olarak çeşitli niteliğe sahip yükler taşınmaktadır. Aynı paralellikte taşıyıcının sorumluluk sahası da gün geçtikçe genişlemektedir. Yük ile ilgili zararlardan hâlihazırda kusursuz sorumluluğa tabi olan taşıyıcının izah ettiğimiz bu nedenlerden dolayı her hal ve şartta zarardan sorumlu tutulması birtakım sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlara bir çözüm getirmek amacıyla ele aldığımız çalışmamızda taşıyıcının belirli şartların varlığı halinde sorumluluktan kurtulma hallerini inceledik. Taşıyıcı, yüke gelen zararlar açısından somut olayın cereyanına göre TTK’de düzenlenen genel veya özel sorumsuzluk hallerine dayanarak sorumluluktan kurtulabilir. Şayet taşıma işi uluslararası sahada gerçekleştiriliyorsa taşıyıcı CMR'de düzenlenen sorumsuzluk hallerine de dayanabilir. Her iki ihtimalde de taşıyıcı, üzerine düşen ispat külfetini yerine getirerek yüke gelen zararlardan doğan sorumluluktan kurtulur.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Kalyoncu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTaşıyıcıen_US
dc.subjecttaşıyıcının sorumluluğuen_US
dc.subjectyükle ilgili zararen_US
dc.subjectsorumsuzluken_US
dc.titleTürk hukuku ve uluslararası sözleşmeler kapsamında karayoluyla yapılan yük taşımalarında taşıyıcının sorumsuzluk hallerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorAvcı, Furkan Koray
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record