Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbudak, Özge
dc.date.accessioned2020-03-26T09:30:50Z
dc.date.available2020-03-26T09:30:50Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationÖzbudak, Ö. (2019). Farklı kanser türüne sahip bireyler ile bakım veren aile üyelerinin fiziksel aktivite ve yorgunluk düzeyinin incelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-53en_US
dc.identifier.otherTez No: 580132
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/2031
dc.description.abstractBu çalışma farklı kanser türüne sahip bireyler ile bakım veren aile üyelerinin fiziksel aktivite ve yorgunluk düzeyinin incelenmesi amacıyla planlandı. Çalışmaya farklı türde evre 3 kanser tanısı alan 180 hasta (70 erkek, 110 kadın) ve 180 bakım veren aile bireyi (86 erkek, 94 kadın) olmak üzere toplam 360 birey dahil edildi. Hastalar ve bakım verenler kolon, meme, akciğer olmak üzere üç gruba ayrıldı. Kanser hastası bireylerin yaş ortalaması 52,66 yıl ve bakım verenlerin yaş ortalaması 42,78 yıldı. Hasta ve bakım verenlerin oluşturduğu gruplardaki bireylere; IPAQ-Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (kısa form), Piper Yorgunluk Ölçeği, EORTC-QLQ-30, SF-36 yaşam kalitesi ölçekleri ve tanımlama anketleri uygulandı. Yorgunluğa verilen yanıtların hasta grubunda orta düzey şiddette, bakım verenlerin grubunda ise hafif-orta düzey şiddette olduğu görüldü. Hasta ve bakım verenlerin aktivite düzeyinin minimal aktif olduğu görüldü. Kanser tanısının hasta grubunda fiziksel aktivite ve yorgunluk açısından etkisi olduğu görüldü (p<0,05). Bakım verenlerin grubunda kanser tanısının yorgunluk üzerinde etkisi olduğu (p<0,05), fiziksel aktivite düzeyleri üzerinde etkisi olmadığı görüldü (p>0,05). Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre hastalar kadar bakım verenlerin de süreçten etkilendiği, sağlık çalışanlarının ailelerinde içinde olabileceği bütüncül yaklaşımlardan faydalanabileceği düşünüldü.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Kalyoncu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKanseren_US
dc.subjectBakım Verenen_US
dc.subjectYorgunluken_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.titleFarklı kanser türüne sahip bireyler ile bakım veren aile üyelerinin fiziksel aktivite ve yorgunluk düzeyinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzbudak, Özge
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record