Show simple item record

dc.contributor.authorYavuzsan, Yasin Ömer
dc.date.accessioned2020-03-31T14:17:10Z
dc.date.available2020-03-31T14:17:10Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.citationYavuzsan, Y. Ö. (2020). Çalışanların algıladığı psikolojik sözleşme ihlallerinin üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisine yönelik bir araştırma. Hasan Kalyoncu Üniversitesi. 1-116en_US
dc.identifier.otherTez No: 612585
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/2067
dc.description.abstractÇalışmada öncelikle, son yıllarda değişen çalışma şartlarıyla dikkat çekmeye başlayan psikolojik sözleşme ihlali kavramının ve zaman içerisinde çeşitli isimlerle adlandırılmış üretkenlik karşıtı iş davranışlarının ayrıntılı bir şekilde açıklamaları yapılmıştır. Daha sonra, çalışanların algıladığı psikolojik sözleşme ihlallerinin üretkenlik karşıtı iş davranışları ve alt boyutları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca, psikolojik sözleşme ihlali ve üretkenlik karşıtı iş davranışlarının demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bu etki ve farklılıkların incelenmesi için korelasyon ve varyans analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Gaziantep ilinde tekstil sektöründe aktif olarak çalışmakta olan 381 çalışan oluşturmuştur. Çalışanlardan toplamda 35 maddelik bir anket doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi kurularak, SPSS (22 v.) ve AMOS (23 v.) istatistik programları ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ulaşılan bulgulara göre psikolojik sözleşme ihlali algısı çalışanların bireylerarası üretkenlik karşıtı iş davranışları ve örgüte yönelik üretkenlik karşıtı iş davranışları yapma eğilimlerini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği neticesine ulaşılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Kalyoncu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectpsikolojik sözleşme ihlalien_US
dc.subjectüretkenlik karşıtı iş davranışlarıen_US
dc.subjectsapkın iş yeri davranışlarıen_US
dc.titleÇalışanların algıladığı psikolojik sözleşme ihlallerinin üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerindeki etkisine yönelik bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.contributor.institutionauthorYavuzsan, Yasin Ömer
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record