Now showing items 1-1 of 1

    • Anonim ortaklıklarda azınlık ve azınlık hakları 

      Gencer, Hakan (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2018)
      Bilindiği üzere, anonim ortaklıklar kural olarak çoğunluk ilkesi uyarınca yönetilen tü-zel kişiliklerdir. Uygulama göstermiştir ki; anonim ortaklıklardaki çoğunluk ilkesi çerçeve-sinde, çoğunluğu elinde bulunduran kişi ...