Now showing items 1-1 of 1

    • Terör-ekonomi ilişkisi: Türkiye örneği 

      Akbaş, Sabiha (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2019)
      Terör, son yıllarda iktisat literatüründe sıklıkla çalışılan ve dünya ekonomilerini de önemli derecede etkileyen küresel bir kavram haline gelmiştir. Terörün etkileri sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda oldukça büyüktür. ...