Now showing items 1-2 of 2

  • Çalışma Koşullarının Değiştirilmesi 

   Uzun, Ayşe (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2016)
   Bu çalışma, işçinin çalışma koşullarının değiştirilmesini, İş Kanunu madde 22 kapsamında incelemektedir. “Çalışma koşullarının değiştirilmesi ve iş sözleşmesinin feshi” kenar başlıklı madde 22, 4857 sayılı Kanunu’nun ...
  • TTK madde 1530 çerçevesinde borçlu temerrüdü ve kobi'lerin korunması 

   Uzun, Ayşe (Melih Kazancı, 2014)
   üçük ve orta ölçekli işletmelerin(KOBİ), Türkiyenin değişen ve gelişen ekonomisine katkısı yüksektir. Bu sebepten ötürü kanun koyucu asıl olarak KOBİleri korumak amacıyla;mal ve hizmet tedarikinde geç ödemeye ilişkin,AB ...