Show simple item record

dc.contributor.authorÇınar, Derya
dc.date.accessioned2020-02-06T06:43:57Z
dc.date.available2020-02-06T06:43:57Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationÇınar, D. (2015). Tip 2 diyabet hastalarında kronik hastalıkların tedavisinde fonksiyonel değerlendirme- yorgunluk ölçeği’ nin türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hasan Kalyonu Üniversitesi. 1-74en_US
dc.identifier.otherTez no: 427173
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1167
dc.description.abstractBu araştırma, Cella ve arkadaşları tarafından geliştirilen Kronik Hastalık Tedavisi Fonksiyonel Değerlendirmesi Yorgunluk (FACIT Yorgunluk) Ölçeği’ ni Türkçeye uyarlamak ve tip 2 diyabet hastalarında geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma Balıkesir il merkezinde bulunan üç hastanenin Diyabet İzlem ve Eğitim Polikliniklerine başvuran tip 2 diyabetli 133 hasta ile metodolojik olarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak; araştırmacı tarafından hazırlanan Tanıtıcı Bilgiler Formu ve FACIT Yorgunluk Ölçeği kullanılmıştır. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Ölçeğin Türkçe versiyonu çeviri -geri çeviri tekniği kullanılarak yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe versiyonunun güvenirliğini değerlendirmek amacıyla, iç tutarlık katsayısı ve madde analizi yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0.98 olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde analizi sonuçlarında, maddeler arasındaki korelasyonların hepsi anlamlı düzeyde yüksektir. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere açıklayıcı faktör analizi yöntemleri kullanılmış ve tüm maddelerin faktör yük değerleri 0.61 ile 0.81 arasında bulunmuştur. Faktör analizi sonuçlarına göre orijinal ölçekten farklı olarak, ölçeğin Türkçe versiyonunda iki alt boyut bulunmuştur. FACIT Yorgunluk Ölçeği’ nin geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda; Türk toplumunda tip 2 diyabet hastalarının yorgunluk düzeyinin belirlenmesinde kullanılabilecek psikometrik ölçütleri sağladığı kanısına varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHasan Kalyoncu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDiyabeten_US
dc.subjectYorgunluken_US
dc.subjectFACIT Yorgunluk Ölçeğien_US
dc.subjectGeçerlik ve Güvenirliken_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.titleTip 2 Diyabet Hastalarında Kronik Hastalıkların Tedavisinde Fonksiyonel Değerlendirme- Yorgunluk Ölçeği’ Nin Türkçe Versiyonunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record