Show simple item record

dc.contributor.authorTalu, Burcu
dc.contributor.authorBayramlar, Kezban
dc.contributor.authorBek, Nilgün
dc.date.accessioned2020-02-16T16:35:52Z
dc.date.available2020-02-16T16:35:52Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1300-8757
dc.identifier.issn2148-0109
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpFNE1UVXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/1350
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma, halluks valgus deformitesi olan kadınlarda yürüme ve yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Çalışmaya yaşları 18-55 yıl arasında değişen, Manchester skalasına göre deformite derecesi 2 ve üstünde olan halluks valgus tanısı konulmuş 30 gönüllü (deney grubu) ve 30 sağlıklı birey (kontrol grubu) alınmıştır. Bireyler, demografik özellikler, yürüyüş ve yaşam kalitesi açısından değerlendirilmiştir. Yürüyüşün değerlendirilmesinde ayak izi yöntemi, yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde ise SF-36 kullanılmıştır. Sonuçlar: Yürüyüşün zaman-mesafe karakteristikleri açısından gruplar karşılaştırıldığında, adım genişliği, ayak açısı, yürüyüş temposu ve yürüme hızı açısından kontrol grubu lehine fark olduğu görülmüştür (p0,05). Yaşam kalitesi açısından bireylere bakıldığında, SF-36 yaşam kalitesi anketinin fiziksel fonksiyon, fiziksel rol, ağrı, zindelik/yorgunluk, sosyal fonksiyon, emosyonel rol, fiziksel bölüm özeti ve mental bölüm özeti parametreleri açısından deney grubunda olumsuz etkilenme olduğu saptanmıştır (p0.05). Tartışma: Çalışmadan elde edilen sonuçlar ışığında, halluks valgus deformitesinin kadınlarda yürüyüş ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediği görüşüne varılmıştır.en_US
dc.description.abstractPurpose: This study was conducted to evaluate gait and quality of life in women with the hallux valgus deformity. Methods: To study, ranging between 18-55 years of age, according to the Manchester Scaledeformation degree 2 and on, 30 volunteers who have been diagnosed with hallux valgus (experimental group) and 30 healthy subjects (control group) were included. Individuals were evaluated in terms of demographic charecteristics, gait and quality of life. Evaluation of gait used method of foot print, evaluation of quality of life used SF-36.Results: When time-distance characteristics of gait were compared, the difference in favor of control group was observed about step width, foot angle, cadance, gait speed (p<0,05). When viewed in terms of individual for quality of life, in the experimental group was found to be adversely affected in terms of parameters of physical functionning, physical role, bodily pain, vitality, social functionning, emotional role, physical parts summary, emotional parts summary of the SF-36 quality of life questionnaire (p<0,05).Discussion: In the light of the results obtained from the study, it has been concluded, hallux valgus deformity has negative impact on gait and quality of life in women.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.titleHALLUKS VALGUS DEFORMİTESİ OLAN KADINLARDA YÜRÜME VE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİen_US
dc.title.alternativeASSESSMENT OF GAIT AND QUALITY OF LIFE IN WOMEN WITH HALLUX VALGUS DEFORMITYen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Fizyoterapi ve Rehabilitasyonen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, 0- Bölüm Yoken_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage114en_US
dc.identifier.endpage119en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record