Now showing items 1-1 of 1

    • Ticari işletme kavramı ve korunması 

      Üstündağ, Mustafa Emir (Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 2019)
      Bu çalışmada öncelikle ticaret hukukunun Türk Hukuku’nda ve Karşılaştırmalı Hukuk’ta dayandığı temel esaslar incelenmiş (ticari iş, ticari hüküm, tacir esası), ardından ticari işletme örneklerine yer verilmiş, ticari ...