Show simple item record

dc.contributor.authorSonkur, Ali
dc.date.accessioned2022-11-23T12:29:10Z
dc.date.available2022-11-23T12:29:10Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationSonkur, A. (2021). OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERDE AZİM VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ROLÜ. Milli Eğitim: Cilt, 50, s. 445-460.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11782/2884
dc.description.abstractBir öğrencinin eğitim hayatında önemli bir role sahip olan öğretmenlikmesleği insan hayatını etkileyen mesleklerden biridir. Belirli bir eğitim aldıktansonra devlet okulu veya özel bir okulda göreve başlayan öğretmenler çalıştıklarıokulda üstlendikleri göreve göre yönetici veya öğretmen olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırma için devlet okullarında resmi olarak yapılan sınavlar gözönünde bulundurulurken özel okullarda çalışan öğretmenin performansı dikkate alınmaktadır. Bu performansı etkileyen faktörler arasında azim (grit) ve psikolojik sağlamlığın (resiliens) yer aldığı düşünülmektedir. Bu bakımdan, bu araştırmanın amacı; azim ve psikolojik sağlamlığın okullarda yönetici ve öğretmenolarak çalışan öğretmenleri, öğretmen olarak çalışma referans alınarak, doğru sınıflandırıp sınıflandırmadığını incelemektir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin235’i yönetici, 324’ü ise öğretmen olarak çalışmaktadır. Korelasyonel yöntemleyapılan bu araştırmada katılımcılara kişisel bilgi formu, kısa azim ölçeği ve kısapsikolojik sağlamlık ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler ‘Binary LojistikRegresyon Analizi’ ile test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda azmin öğretmenleri, yönetici ve öğretmen olarak sınıflandırmada etkili olduğu gözlemlenirkenpsikolojik sağlamlığın bu sınıflandırmada etkili olmadığı gözlemlenmiştir. Kurulan modelde azmin öğretmenleri, yönetici ve öğretmen olarak % 85.70 orandadoğru sınıflandırdığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe teaching profession, which has an important role in a student's education life, is one of the professions that affect human life. Teachers are classified as administrators or teachers according to the roles they undertake in education. For this promotion, while exams are officially taken into account in public schools, the performance of teachers working in private schools is taken into consideration. Perseverance (grit) and psychological resilience are thought to be among the factors affecting this performance. In this respect, the purpose of this study to examine whether perseverance and psychological resilience correctly classify teachers who work as administrators and teachers in schools, with reference to working as teachers. 235 of the teachers participating in the study work as administrators and 324 as teachers. A personal information form, short perseverance scale and short psychological resilience scale were applied to the participants in this study with the correlational method. The obtained data were tested with "Binary Logistic Regression Analysis". As a result of the analysis, it was observed that perseverance was effective in classifying teachers as administrators and teachers, while psychological resilience was not effective in this classification. In the model established, it was seen that perseverance correctly classified teachers as administrators and teachers by 85.70%.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMilli Eğitim Bakanlığıen_US
dc.relation.isversionof10.37669/milliegitim.677847en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectazimen_US
dc.subjectpsikolojiken_US
dc.subjectsağlamlılıken_US
dc.subjectokulen_US
dc.subjectöğretmenen_US
dc.titleOKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERDE AZİM VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN ROLÜen_US
dc.title.alternativeTHE ROLE OF GRIT AND RESILIENCE IN SCHOOL MANAGERS AND TEACHERSen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalMilli Eğitimen_US
dc.contributor.departmentHKÜ, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0001-9651-8231en_US
dc.identifier.volume50en_US
dc.identifier.issue230en_US
dc.identifier.startpage445en_US
dc.identifier.endpage460en_US
dc.contributor.institutionauthorSonkur, Ali
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record